-Publicitat-

Qui Som?

Som un grup de persones que estima, usa o sent passió per la moto i que té consciencia de formar part d’un col·lectiu propi amb necessitats específiques en relació al mercat, la seguretat, les infraestructures i la mobilitat. I, a més a més, amb consciència nacional i d’Estat pel que es manifesta obertament a favor que Catalunya exerceixi el seu dret a autogovernar-se i a gestionar els seus recursos.

 

Què Volem?

Volem que la gent que utilitza la motocicleta tingui un espai propi on se senti representada, defensada i compresa per part d’un col·lectiu que de forma unànime lluiti per millorar els drets dels usuaris de les motos, així com difongui al mateix temps els seus deures. En una acció constant per fer sentir la veu dels usuaris de la moto, en posar-los en contacte amb aquells cercles ja siguin professionals, econòmics, esportius i d’oci que hi estiguin vinculats i que facin front als deures de les administracions pel que fa a la política de mobilitat, seguretat viaria i infraestructures.

Decàleg de La Motorada:

1 – Som usuaris i amants de la moto pel que tothom és benvingut sempre i quan senti que els valors d’aquesta entitat el representen.

2 – L’entitat està formada per un grup de persones que ens unim voluntàriament i que de forma unànime decidim que no hi tenen cabuda actituds de menyspreu, racistes o xenòfobes de cap tipus.

3 – Col·lectivament volem que el sector de la moto –un sector històric del nostre país- compti també amb la veu forta i clara dels seus usuaris.

4 – No tenim cap adscripció política ni religiosa.

5 – Estimem el nostre país, que és inequívocament Catalunya. Pel que les nostres accions en tot moment es fan entenent que Catalunya té ple dret a exercir com un estat més en el món.

6 – Els usuaris de les motos tenim drets i deures, lluitarem per exercir-los.

7 – Interpel·lem tots aquells agents implicats en el sector de la moto: professionals, entitats, associacions, provinents dels diferents sectors (econòmics, industrials, d’oci, esportius, culturals, de mobilitat i seguretat vial) per tal de millorar l’encaix dels usuaris de la moto en la societat.

8 – Creiem que som els usuaris i professionals amb la nostra experiència qui podem aportar amb la nostra veu aquells canvis necessaris per contribuir al progrés del món de la moto. Pel que l’entitat és constitueix per ser la veu dels seus membres.

9 – La nostra voluntat és contribuir activament amb activitats, programes i accions per teixir ponts entre els diferents sectors que conformen el sector de la moto.

10 – La nostra voluntat és vetllar per la seguretat i els drets dels motoristes, així com per la promoció de l’ús de la moto com a eina de primera utilitat per la mobilitat, solució activa als problemes de trànsit, així com a article d’oci a gaudir sempre amb total respecte als demés usuaris de les vies públiques.